Jul|26| Toà Bạch Ốc cảnh báo chiêu trò “ăn miếng trả miếng” của TC.