Jul|28| Tiết lộ kinh hoàng giữa Viện Virút học Vũ Hán và quân đội Pakistan.