July 13 - Chính quyền BIDEN lấy 350 tỷ đô tiền quỹ cúm Tàu để giải quyết nạn tội phạm gia tăng