top of page

July 14 - SHOCKED! hình vẽ trên tường tôn vinh GEORGE FLOYD bị sét đánh sập phá hủy thành ngàn mảnh
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page