top of page

July-16 BREAKING!! 9 dân biểu Đảng con lừa bị cảnh sát CAPITOL còng tay lôi ra khỏi thượng viện
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page