top of page

JULY 18-Chủ tịch Thượng viện AZ: Ko thể thu hồi 11 phiếu đại cử tri của tiểu bang sau cuộc kiểm toán
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page