top of page

July 20-BIDEN tuyên bố đóng cửa nhà tù khét tiếng GUANTANAMO thả tội phạm khủng bố về nước


Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page