top of page

July 27-Biden bất ngờ tiết lộ phải “xin phép” nhân viên phụ trách mới có thể rời khỏi bục phát biểu
Recent Posts

See All

♦️Trump Looks HOT at Waco Rally – 25,000 Turn Out to See American Hero TT.Trump trông HẤP DẪN tại Waco Rally – 25.000 người đã đến để xem người hùng nước Mỹ https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/tr

bottom of page