top of page

JULY 8-Chồng của Pelosi đã kiếm được hàng triệu $ tiền giao dịch liên quan đến các dự luật ở Hạ Viện
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page