July 9 - TT.TRUMP: "Trung Cộng đang xây hàng trăm nhà máy nhiệt điện than, ở Mỹ thì bị đóng cửa"
Recent Posts

See All