top of page

June|01|SÁNG|Chính quyền 7 Đần đã chi hàng trăm triệu $ chăm sóc & bảo vệ người nhập cư bất hợp phápRecent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page