top of page

June|01|TỐI|Hơn 935,000 ng. nhập cư bấ.t hợ.p pháp bị trục xuất thời TTT sẽ đc hợp pháp trở lại MỹRecent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page