top of page

June|04|TT.Trump nhắn nhủ Mark Suckerberg “Lần tới khi tôi ở Toà Bạch Ốc, tất cả sẽ chỉ là business”Comments


bottom of page