top of page

June|05|Tổng Thống Trump có khả năng trở lại Toà Bạch Ốc sớm hơn, trước năm 2024? Bằng cách nào?Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page