June|05|TT.Trump: “Chúng ta sẽ lấy lại Thượng Viện, Hạ Viện và Toà Bạch Ốc sớm hơn bạn nghĩ!”