top of page

June|05|TT.Trump: “Chúng ta sẽ lấy lại Thượng Viện, Hạ Viện và Toà Bạch Ốc sớm hơn bạn nghĩ!”Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page