top of page

June|05|TT.Trump: “Chúng ta sẽ lấy lại Thượng Viện, Hạ Viện và Toà Bạch Ốc sớm hơn bạn nghĩ!”Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page