top of page

June|06|Máy bay Kàrinị gặp vấn đề phải hạ cánh khẩn cấp sau 25 phút cất cánh hướng đến Guatemalabottom of page