top of page

June|07|Trung Cộng lên tiếng đáp trả việc TT.Trump đòi bồi thường 10,000 tỷ đô dịch cúm VuHanRecent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page