top of page

June|09|Em trai tướng Michael Flynn nắm quyền chỉ huy 90,000 binh sĩ Hoa Kỳ đối đầu Trung CộngRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page