June|10|TỐI|Tiểu bang Texas tuyên bố sẽ tự xây bức tường biên giới của riêng mình