top of page

June|11|BREAKING! 9 phái đoàn từ 9 tiểu bang khác nhau cùng đến tham quan nơi diễn ra cuộc kiểm toánRecent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page