top of page

June|12|SÁNG|Putin hết lời khen tặng TT.Trump là “người phi thường, một con người tài năng”Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page