top of page

June-14-2020 |🎂Chúc Mừng Sinh Nhật Vị Tổng Thống Vĩ Đại Nhất Hoa Kỳ - Donald Trump7 comments

7 Comments


le hoang
le hoang
Jun 16, 2020

Happy birthday President TRUMP SONIA can you give me link uong ho cho Tong Thong TK

Like

le hoang
le hoang
Jun 16, 2020

Kinh chao Ngai TONG THONG DONALD TRUMP toi luon luon cau xin CHUA ban cho ong mot suc khoe than thanh , thua ong tu ngay toi tro thanh cong dan MY den nay toi chua tung di bau cu lan nao , nhung thua ong lan bau cu nay toi va gia dinh se den tan phong phieu de bau cho ong second term nay va dieu ma toi mong moi tung ngay la ong se la nguoi THANG CUOC LAN NAY , mong ong vung niem tin noi thien chua , ong nhe ! THAN AI ( nho co SONIA translate to English ) cam on

Like

caminguyen2003
caminguyen2003
Jun 14, 2020

Tôi rất Quí Mến Cô Sonia Ohlala, Xin Gởi đến Cô Lời Chúc Tốt Đẹp Nhất..

Tất Nhiên Phụng Sự Tha Nhân bằng Giá Trị Vô-Ngã...Cảm Ơn Cô.Luôn Trong

Tình Thương Ấm Áp của Thượng Đế...

Like

caminguyen2003
caminguyen2003
Jun 14, 2020

Thưa Ngài Tổng Thống Vĩ Đại Nhất Hoa Kỳ..Mặc ai nói ngược nói xuôi Tôi Đã Ủng Hộ Ngài ngay

từ bước Đầu Tiên,Xin NGÀI Chiến Thắng Vẻ Vang Thêm Một Lần Nữa...Rạng Danh Người Oai Hùng của Đất Nước...Xin Được Tri Ân NGÀI..Amen

Like

caminguyen2003
caminguyen2003
Jun 14, 2020

Thưa Ngài Tổng Thống Vĩ Đại Nhất Hoa Kỳ.

Donald J Trump.

Tôi rất Vinh Hạnh được Chúc Mừng Sinh Nhật của Ngài.June-14-2020.Cầu Chúc Sức khỏe của

Ngài Dồi Dào ,Trường Thọ,Mọi việc Hanh Thông,Như Ý Cát Tường.Đất Nước Thịnh Vượng ,Thanh

Bình khắp mọi miền Đất Nước Hoan Ca An Lạc..Ngưỡng Mong Thiên Đàng gia trì cho Ngài Được Thêm Sức Khỏe,Thêm Phước Báu..Luôn Trong Tình Thương Chở Che Của Thượng Đế..Với Thiển Ý Chất Phát của Tôi Kính Mong Ngài và Quí Quyến Sớm Trở Thành Người Ăn Chay Thuần Khiết ''Vegan"..Để Cứu Địa Cầu..Bộc Bạch một đôi lời Xin gởi Ngài..Nếu có gì khiếm khuyết,Xin Ngài niệm tình Tha thứ cho..Nhơn Đây Xin được Gởi đến Ngài…

Like
bottom of page