top of page

June|14|Bẩy Đần tại G7 “Tôi sẽ gặp rắc rối với nhân viên của tôi nếu trả lời câu hỏi”Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page