top of page

June|15| Hé lộ thông tin thủ tướng Justin Trudeau trông mong Kàrinị lên làm tổng thống cuối năm 2022Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page