top of page

June|16|VIDEO Cháu gái Bin La.Đền cầm biểu ngữ “Trump đã thắng” tại Geneva trước buổi họp Putin-7ĐầnRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page