top of page

June|18|Gavin Newsom, Thống đốc CSDC tại California bị người vô gia cư da màu hà.nh hung tại OaklandRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page