June-20-2020 | TIN THẾ GIỚI - Quan Chức Trung Cộng lên núi bế quan tránh dịch .