top of page

June|20|TOUR LỊCH SỬ của Tổng Thống Trump chính thức lên lịch bắt đầu từ tiểu bang Florida và Texasbottom of page