top of page

June|21|Nếu tìm ra dấu hiệu gian lận thì quyết định phục hồi chức Tổng Thống sẽ phụ thuộc vào dân MỹRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page