top of page

June|22|Thống đốc Desantis ký dự luật họcsinh tại Florida sẽ đc dạy chủ nghĩa CỘNGSẢN là điều tàn ácRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page