top of page

June|25|Phản phúc Mike Pence tuyên bố luôn tự hào đã chứng nhận cho Bẩy Đần trở thành tổng thống Mỹ


bottom of page