top of page

June|25|Phản phúc Mike Pence tuyên bố luôn tự hào đã chứng nhận cho Bẩy Đần trở thành tổng thống Mỹ


Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page