top of page

June|26|ARIZONA sắp công bố báo cáo sơ bộ nêu chi tiết về độ chính xác số lượng phiếu bầu cử 2020
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page