top of page

June-27-2020 | Những phát biểu lú lẫn của cựu phó tổng thống Joe Biden 😴2 comments

2 Comments


Phuong Hua
Phuong Hua
Jun 28, 2020

Hi Sonia, con check tin thoI su bien dong co nhieu tin hay lam.

Like

Yenbe Nguyen
Yenbe Nguyen
Jun 27, 2020

Xin chào Sonia, tài sắc vẹn toàn.

VN có câu "hát hay không bằng hay hát" để giải thích sự đam về một cái gì đó.

Like
bottom of page