top of page

June|3|Dù đóng cửa blog cá nhân, TT.Trump vẫn gởi ra thông điệp liên quan đến scandal emails FauBơiRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page