June|3|Dù đóng cửa blog cá nhân, TT.Trump vẫn gởi ra thông điệp liên quan đến scandal emails FauBơi