top of page

June 30 - Hàng trăm người dân tại Rio Grande biên giới Mỹ-Mexico đứng bên đường chào đón TT.Trump

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page