top of page

KAG Party #1: Mấm thúi nhà báo gốc Tàu Weijia Jiang của CBS hung hăng ở Toà Bạch Ốc

Mọi người nghỉ xem làm nhà báo như cô này đến Toà Bạch Ốc để report tin tức hay là đến để gây sự?

Comentarios


bottom of page