top of page

KAG Party #1: Mấm thúi nhà báo gốc Tàu Weijia Jiang của CBS hung hăng ở Toà Bạch Ốc

Mọi người nghỉ xem làm nhà báo như cô này đến Toà Bạch Ốc để report tin tức hay là đến để gây sự?

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page