top of page

KAG Party #3: Joe Biden lên đài truyền hình nói y tá bên Mỹ phải chùm bao rác thay áo bảo hộ. 😷Comments


bottom of page