top of page

KAG Party #3: Joe Biden lên đài truyền hình nói y tá bên Mỹ phải chùm bao rác thay áo bảo hộ. 😷Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page