top of page

KAG Party #4: Crazy Nancy Pelosi: “Trump kêu gọi chích Lysol vô phổi!”

♨ FAKENEWS AT ITS BEST!


- House Speaker Nancy Pelosi : “Trump kêu gọi chích Lysol vô phổi”.

- Fakenews :”Trump kêu gọi chích chất diệt khuẩn vào người để trị vi rút corona”.


Một khi trình độ xạo láo của bạn đã lên đến mức thượng thừa là khi bạn nói láo mà không chớp mắt, không thấy ngượng mồm. Kẻ có thể lấy suy nghỉ và lời nói của mình gán ghép vu oan giá họa lên cho người khác còn ác độc hơn cả quỷ dữ sa tăng.


Việt Nam ta có câu “Ngậm máu phun người “ quả thật rất ý nghĩa trong trường hợp này.


Comments


bottom of page