top of page

KAMALA BỊ CHỈ TRÍCH KHI SO SÁNH SỰ KIỆN 6/1 VỚI CUỘC KHỦNG BỐ 9/11 VÀ TRẬN TRÂN CHÂU CẢNG 1941
Comments


bottom of page