top of page

KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO ĐỀ CẬP ĐẾN “VŨ KHÍ HẠT NHÂN” TRONG BẢN KHAI LỆNH KHÁM XÉT NHÀ TT.TRUMPRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page