top of page

LÃNH ĐẠO TỐI CAO IRAN CHIA SẺ VIDEO HOẠT HÌNH KẾ HOẠCH ÁM SÁT TT.TRUMP TẠI DINH THỰ MAR-A-LAGO
Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page