top of page

Lãnh 18 tháng tù giam vì đã viết những lời hâm doạ ám sát TT.Trump trên “mạng xã hội”.

♨ Một người đàn ông tại Texas đã bị kết án 18 tháng tù giam vì đã viết những lời hâm doạ ám sát Tổng Thống Donald Trump trên “mạng xã hội”.


Những ngày vừa qua Sonia có nghe một số bạn ghét Trump (Trump haters) viết những comments và status đe doạ đến tánh mạng Tổng Thống Trump thì nay các bạn xin hãy thận trọng trong lời nói. Nếu bạn bị report hay bị báo cáo lên sở cảnh sát 👮‍♂️ thì các bạn sẽ không chạy tội dể dàng đâu. Dù là viết chơi hay thật thì cũng sẽ bị tóm cổ vô tù ngồi nên mong các bạn cân nhắc đừng viết ra những lời nói hồ đồ trong cơn cuồng nộ để phải hối hận cả đời về sau.


You’re welcome...


Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page