top of page

MÁY BAY CHỞ TT.TRUMP BỊ TRỤC TRẶC ĐỘNG CƠ PHẢI HẠ CÁNH KHẨN CẤP
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page