top of page

Mẹ Nấm NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH ĐÃ SAI NHƯ THẾ NÀO?

Mẹ Nấm NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH ĐÃ SAI NHƯ THẾ NÀO?Tác giả bài viết : TÂM AN


“Chị càng cãi bướng, chị càng sai. Một lời xin lỗi và đính chính về thái độ của chị vì bài viết này và bài trước đối với dân Mỹ, chính quyền Mỹ và những người Trumplike đã từng ủng hộ chị như chúng tôi là cần thiết, nếu chị là người hành xử có văn hoá. “

Kommentare


bottom of page