top of page

MỸ ĐÃ BẮN HẠ KHINH KHÍ CẦU DO THÁM CỦA TRUNG CỘNG VỚI DUY NHẤT MỘT TRÁI HOẢ TIỄN.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page