Mar|02|”Tổng Thống Trump ngay bây giờ đã được đề cử cho năm 2024” - TNS Lindsey Graham tuyên bố.