Mar|08|Ivanka Trump và ông xã 4 năm làm việc không nhận tiền lương $1,5 TRIỆU đô đều quyên góp