Mar|20|Putin sẵn sàng cho “Chiến tranh lạnh” Mỹ-Nga và không xem nhẹ lời chỉ trích của Bẩy Đần