Mar|22|Tin cuối ngày|TT.Trump đáp trả lời vu khống khủng hoảng biên giới của chính quyền Bẩy Đần