May|03|BREAKING-Nghi ngờ kết quả thống kê dân số bị gian lận, Thống đốc CH đề nghị mở cuộc điều tra